Psihologijska statistika 1 - nadoknada predavanja i vježbi

Nadoknada predavanja za kolegij PS 1 bit će održana u subotu, 01. prosinca 2018., u terminu od 08:30 do 10:00 (amf. 12).

Nadoknada vježbi za kolegij PS 1 bit će održana u četvrtak, 29. studenog 2018., u terminu od 16:30 do 18:00 (amf. 21).

Studijske grupe