Psihometrija - predavanja prof. Husremović u prosincu

Prof. Husremović će održati predavanja iz kolegija Psihometrija u petak, 21.12., s početkom u 14:00. 

Studijske grupe