Vježbe iz izbornog kolegija Osnove informacijske pismenosti

Vježbe iz kolegija Osnove informacijske pismenost održat će se u petak, 12.12.2014. u 12,30 sati (uč.2-5).

Studijske grupe