dr. sc. Adrijana Vidić - obavijest o nastavi

Doc. dr. sc. Adrijana Vidić će održati nastavu od 2. do 4. prosinca prema sljedećem rasporedu:

 

2. 12. 2019. (ponedjeljak)

8:00-12:00 Rani i razvijeni realizam (27)
12:00-16:00 Dezintegracija realizma (27)
 
3. 12. 2019. (utorak)
8:00-12:00 Rani i razvijeni realizam (27)
12:00-16:00 Dezintegracija realizma (27)
 
 
4. 12. 2019. (srijeda)
8:00-10:00 Rani i razvijeni realizam (27)
10:00-12:00 Dezintegracija realizma (27)

 

Studijske grupe