dr. sc. Adrijana Vidić - obavijest o nastavi

Dr. sc. Adrijana Vidić će održati nastavu 13.-15. siječnja prema sljedećem rasporedu:

 

ponedjeljak 13. siječnja

8-12h     Rani i razvijeni realizam (27)
12-16h   Dezintegracija realizma (27)
 
utorak 14. siječnja
8-12h     Rani i razvijeni realizam (27)
12-16h   Dezintegracija realizma (27)
 
srijeda 15. siječnja
8-10h     Rani i razvijeni realizam (12)
10-12h   Dezintegracija realizma (12)

 

Studijske grupe