dr. sc. Rafaela Božić - obavijest o nastavi

Dr. sc. Rafaela Božić će održati nastavu od 7. do 9. ožujka prema sljedećem rasporedu:

 

Morfologija 1

četvrtak 7. ožujka - od 16 do 17:30h u učionici 23

petak 8. ožujka - od 11:30 do 13h u učionici 27

 

Frazeologija ruskoga jezika

četvrtak 7. ožujka - od 17:30 do 19h u učionici 23

petak 8. ožujka - od 16 do 18 u učionici 27

 

Sintaksa jednostavne rečenice

petak. 8. ožujka - od 10 do 11:30h u učionici 27

subota 9. ožujka - od 9 do 13h u učionici 30

Studijske grupe