Dr. sc. Rafaela Božić - obavijest o nastavi

Dr. sc. Rafaela Božić će održati nastavu u utorak 21. svibnja prema sljedećem rasporedu:

 

Morfologija 1

od 15 do 17h - učionica 29

 

Sintaksa jednostavne rečenice

od 17 do 19h - učionica 29

Studijske grupe