Dr. sc. Sandra Hadžihalilović - prvi rujanski rok

Prvi rujanski rok za sve kolegije kod dr. sc. Sandre Hadžihalilović će se održati u četvrtak 6. rujna u 18h.

Studijske grupe