Jezične vježbe 2 kod lektorice Eugenije Ćuto

Jezične vježbe 2 kod Eugenije Ćuto, lektorice održat će se prema sljedećem rasporedu:

u četvrtak, 3. travnja u 10-11:30 i 12-13.30 - Jezične vježbe 2 (grupa B)
                                               14-15:30 i 16-17:30 - Jezične vježbe 2 (grupa A).

u petak, 4. travnja u 8-9:30 - Jezične vježbe 2 (grupa A)
                                            10-11:30 - Jezične vježbe 2 (grupa B)

Studijske grupe