Obavijest o Jezičnim vježbama i predavanjima iz kolegija Romantizam

Jezične vježbe II kod asistenta Petra Karavlaha i predavanja iz kolegija Romantizam kod dr. sc. Adrijane Vidić održat će se prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 24.3.

Jezične vježbe (grupa A) 11-12,30 h

                       (grupa B) 12,30-14 h

Romantizam     17-19h

Utorak, 25.3.

Jezične vježbe (grupa A) 8-10 h

                      (grupa B) 10-12 h

Romantizam     12-14 h

Srijeda, 26.3.

Jezične vježbe  (grupa A) 8-10 h

                        (grupa B)  10-12 h

Romantizam      14-16 h

Studijske grupe