Obavijest o Jezičnim vježbama kod doc. dr. sc. Rafaele Božić

 Jezične vježbe 2 kod doc. dr. sc. Rafaele Božić održat će se prema sljedećem rasporedu:

12.3. 2014. od 8,30 do 12  sati grupa  A
                      od 14 do 18 sati   grupa B

13.3.2014.  od 8,30 do 10 sati  grupa A
                      od 10 do 12 sati  grupa B

Studijske grupe