prof. dr. sc. Rafaela Božić - obavijest o nastavi

Prof. dr. sc. Rafaela Božić će održati nastavu u četvrtak 14. studenoga prema sljedećem rasporedu:

 

Prevođenje umjetničkog teksta - 15:15-16h (A.B. Šimić)

 

Suvremena ruska književnost - 16-17:30 (A.B. Šimić)

 

Sintaksa složene rečenice - 17:30-18:15 (A.B. Šimić)

 

Morfologija 2 - 18:15-19 (A.B. Šimić)

 

 

Studijske grupe