prof. dr. sc. Rafaela Božić - obavijest o nastavi OTKAZANO

Prof. dr. sc. Rafaela Božić će održati nastavu 12. i 13. ožujka prema sljedećem rasporedu:

 

četvrtak 12. ožujka

15-16.30h       Sintaksa jednostavne rečenice (22)

16.30-18h       Prevođenje stručnog teksta (22)

18-19.30h       Frazeologija ruskog jezika (22)

 

petak 13. ožujka

14-15.30h      Sintaksa jednostavne rečenice (29)

15.30-17h      Prevođenje stručnog teksta (29)

17-18.30h      Frazeologija ruskog jezika (29)

Studijske grupe