Europska socijalna politika - rezultati ispita

 

EUROPSKA SOCIJALNA POLITIKA

 

Popis studenata koji su položili pismeni ispit

(25.09.2019.)

R. br.

Prezime i ime

 

 

 

 

 

 

1

Jukić Marijana

 

 

2

Lonac Antonia

 

 

3

Matić Iva

 

 

4

Marević Ante

 

 

5

Žerovnik Vidan Ana

 

 

                                                                                 

 

                                                                                  Prof. dr. sc. Zoran Šućur

 

 

 

Studijske grupe