Europska socijalna politika - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Europska socijalna politika položili su:

1. Basic, Nina

2. Budimir, Ana

3. Kepčija, Tatjana

Uvid u rad, upis ocjene i ocjenu možete vidjeti/dobiti u utorak 21. rujna 2021. u 10h u uredu br 53. 
Mail za konzultacije andjelka.culjak@ff.sum.ba

Studijske grupe