Integrativni pristupi u socijalnom radu

Predavanja iz kolegija Integrativni pristup u socijalnom radu počet će u srijedu, 13.10.2021. u terminu po rasporedu.

Studijske grupe