Kalendar ispitnih rokova na Studiju socijalnog rada

Kalendar ispitnih rokova za

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

U 2022./2023. akademskoj godini

 

I.                    GODINA

Kolegij

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Teorijske osnove socijalnog rada

27.6. i 11.7. u 9:30h

31.8. i 14.9. u 10h

Sistematska sociologija

19. 6. i 3. 7. u 10 sati

4. 9. i 18. 9. u 10 sati

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

22.6. i 6.7. u 9h

28.8. i 11.9. u 9h

Povijest socijalnih i političkih teorija

20.6 i 4.7 u 10 sati

5.9. i 19.9 u 10 sati

Hrvatski jezik – jezične vježbe

22. 6. i 6. 7. u 10 sati

6. 9. i 20. 9. u 9 sati

Engleski jezik I.

21.6. i 13.7. u 18.00

7.9. i 21.9. u 16.00

Njemački jezik I.

20.06. i 04.07. u 14 sati

05.09. i 19.09. u 14.00 sati

Mediji i odgoj

21.6. i 5.7. u 10.00 h

29.8. i 12.9. u 9.00 h

Akademsko pismo

19.6. i 3.7. u 12h

4.9. i 18.9. u 12h

Socijalna demografija

/

/

 

 

 

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

19.6. i 3.7. u 10h

28.8. i 11.9. u 10h

Informatika i statistika

20.6. i 4.7. u 10h

4.9. i 18.9. u 10h

Uvod u teoriju države i prava

29. 6. i 13. 7. u 12h

7. 9. i 21. 9. u 12h

 

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

22. 6. i 6. 7. u 10 h

6. 9. i 20. 9. u 9 h

Engleski jezik II.

22.6. i 14.7. u 18.00

8.9. i 22.9. u 16.00 

Njemački jezik II.

20.06. i 04.07. u 14 sati

05.09. i 19.09. u 14.00 sati

Teorija konflikata

19.6. i 3.7. u 11h

28.8. i 11.9. u 11h

Povijest socijalnog rada

/

/

Politika okoliša

 

30.6. i 14.7. u 11h

8.9. i 22.9. u 11h

 

 

 

 

 

II. GODINA

Kolegij

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Etika socijalnog rada

20.6 i 4.7 u 10 sati

5.9. i 19.9 u 10 sati

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

19. 6. i 3. 7. u 10 sati

4. 9. i 18. 9. u 10 sati

Osnove savjetovanja

30.6. i 15.7. u 10h

5.9.2023 u 10h

19.9.2023 u 10h

Osnove socijalne politike

26.06.2023. u 17h i 10.07.2023. u 17h 

21.08.2023. u17h i 11.09.2023. u 17h

Osnove psihologije

22.6. i 13.7. u 11h

29.8. i 18.9. u 11h

Mediji i zaštita maloljetnika

21.6. i 5.7. u 15h

30.8. i 13.9. u 15h

Socijalni nauk religijskih zajednica

 

/

/

Socijalni rad u zdravstvu

19.6. i 3.7. u 10h

28.8. i 11.9. u 10h

 

 

 

Socijalni rad s obitelji

30.6. i 15.7. u 11h

5.9.2023 u 11h

19.9.2023 u 11h

Socijalni rad s pojedincem

27.6. i 11.7. u 12:00

31.8. i 14.9. u 10h

Socijalna psihologija

22.6. i 13.7. u 11h

29.8. i 18.9. u 11h

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

22. 6. u 13 h

6. 7. u 13 h

24. 8. u 13 h

7. 9. u 13 h

Marginalne skupine u društvu

19. 6. i 3. 7. u 10 sati

4. 9. i 18. 9. u 10 sati

Krizne intervencije

 

19.6. i 3.7. u 11h

28.8. i 11.9. u 11h

Socijalna rad s djecom i mladima

 

20.06. i 04.07. u 16 sati

05.09. i 19.09. u 16 sati

Suvremeni pristupi znanosti o odgoju

 

20.6. i 5.7. u 10 h

5.9. i 19.9. u  10 h

 

 

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Socijalni rad u zajednici

19.6. i 3.7. u 8h

28.8. i 11.9. u 8h

Radno i socijalno pravo

 

21.6. i 5.7. u 11h

30.8. i 13.9. u 11h

Upravno pravo

29.6. i 13.7. u 14 sati

29.8. i 12.9. u 14 sati

Socijalni rad s ovisnicima

21.6.2023.u 11h i 5.7.2023. u 11h

6.9.2023. u 11h i 20.9.2023.u 11h

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

27.6. i 11.7. u 9:30 h

31.8. i 14.9. u 11h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

19.6. i 3.7. u 10h

28.8. i 11.9. u 10h

Duhovnost i socijalni rad

20.6. i 4.7.

29.8. i 12.9.  

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

23.6. i 7.7. u 9h

25.8. i 8.9. u 9h

 

 

 

Socijalni rad s grupom

19.6. i 3.7. u 9h

28.8. i 11.9. u 9h

Socijalna psihijatrija

23.6.2023. i 7.7.2023. u 11 h

8.9.2023. i 22.9.2023. u 11 h

Socijalna gerontologija

19.6. i 3.7. u 12h

29.8. i 12.9.  

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

21.6. i 5.7.2023. u 13h

30.8. i 13.9.2023. u 13h

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

20.6.. i 4.7.u 10h

29.8. i 12.9. u 10h

Preventivni programi u socijalnom radu

30.6. i 15.7. u 11h

5.9.2023 u 11h

19.9.2023 u 11h

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

27.6. i 11.7. u 12:00

31.8. i 14.9. u 10h

Socijalna pedagogija

27.6. i 4.7.2023. u 15,30

5.9. i 19.9.2023. u 15,30

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

I.                    GODINA

Kolegij

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

21.6. i 5.7.2023. u 12h

30.8. i 13.9.2023. u 12h

Siromaštvo i socijalna pomoć

20.06. i 04.07. u 17 sati

05.09. i 19.09. u 17 sati

Socijalna politika u BiH

26.06.2023. u 18h i 10.07.2023. u 18h 

21.08.2023. u18h i 11.09.2023. u 18h

Obiteljska terapija

30.6. i 15.7. u 10h

5.9.2023 u 10h

19.9.2023. u 10h

Kvantitativne metode u socijalnom radu

22.6. i 6.7. u 12h

7.9. i 21.9  

Procesi i metode procjene obitelji

 

20.06. i 04.07. u 16 sati

05.09. i 19.09. u 16 sati

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

 

19.6. i 3.7. u 11h

28.8. i 11.9. u 11h

Vođenje slučaja u socijalnom radu

 

19.6. i 3.7. u 12h

28.8. i 11.9. u 12h

 

 

 

Europska socijalna politika

 

19.6. i 3.7. u 11h

28.8. i 11.9. u 11h

Supervizija u psihosocijalnom radu

30.6. i 15.7. u 10h

5.9.2023 u 10h

19.9.2023. u 10h

Ljudska prava i socijalni rad

21.6. i 5.7.2023. u 14h

30.8. i 13.9.2023. u 14h

Kvalitativne metode u socijalnom radu

23.6. i 7.7.

u 11h

7.9. i 21.9  

Socijalni rad u psihijatriji

21.6.2023. u 12 h i 5.7.2023. u 12 h

6.9.2023. u 12 h i 20.9.2023. u 12 h

Socijalni rad i demencija

/

/

Civilno društvo

 

19.6. i 3.7. u 12h

28.8. i 11.9. u 12h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GODINA

 

Kolegij

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

21.6. i 5.7.2023. u 11h

30.8. i 13.9.2023. u 11h

Socijalna politika  i socijalni menadžment

22.6.2023. i 6.7.2023. u 11h

24.8.2023. i 7.9.2023. 11h

Metode u društvenim istraživanjima - nacrt istraživanja

26.6. i 10.7.

u 11h

7.9. i 21.9  

Medijacija

19.6. i 3.7. u 12h

28.8. i 11.9. u 12h

Profesionalnost u pomažućim profesijama

23.6.2023. i 7.7.2023. u 11h

8.9.2023. i 22.9.2023. u 11h

Projekti EU fondova

 

21.6. i 5.7. u 10h

6.9. i 20.9. u 10h

Socijalni rad u školi

27.6. i 11.7. u 12h

31.8. i 14.9. u 10h

 

 

 

Odabrana područja socijalnog rada

 

20.06. i 04.07. u 16 sati

05.09. i 19.09. u 16 sati

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

 

23.6.2023. i 7.7.2023. u 10h

25.8.2023. i8.9.2023. u 10h

Palijativna skrb u socijalnom radu

 

19.6. i 3.7. u 12h

28.8. i 11.9. u 12h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

 

20.6. i 4.7. u 10h

4. 9.. i 18.9. u

10h 

 

 

 

 

Studijske grupe