Konzultacije na Studiju socijalnog rada

KONZULTACIJE - Studij socijalnog rada

2022./2023.

 

 

Ime i prezime

 

 

Kabinet 

 

 

E - mail 

 

prof. dr. Iko Skoko

/

Slobodna studijska godina

 

iko.skoko@ff.sum.ba

 

prof. dr.  Davorka Topić Stipić

Ponedjeljkom od 11:30 do 12:30

Kabinet 53

 

davorka.topicstipic@ff.sum.ba

 

prof. dr. Slavica Juka

Utorkom od 11:00 do 11:30

Kabinet 45

 

slavica.juka@ff.sum.ba

 

prof. dr. Dragan Babić

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

dragan.babic@mef.sum.ba

prof. dr. Ivica Musić

Utorkom od 14:15-14:45

Ured 46

ivica.music@ff.sum.ba

 

prof. dr. Nevenko Herceg

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

nevenko.herceg@fpmoz.sum.ba

prof. dr. Zdenko Klepić 

Prema prethodnoj najavi na mail

zdenko.klepic@sum.ba

 

prof. dr. Ivo Rozić

Srijeda, od 11:15h

Pravni fakultet

 

             ivo.rozic@pf.sum.ba              

 

prof. dr. Snježana Pehar

Petkom od 11:15 do 12:00  

 

snjezana.pehar@pf.sum.ba

 

prof. dr. Ivan Vasilj

 

Petkom od 10:00 do 11:00

 

ivan.vasilj@fzs.sum.ba

prof. dr. Mirna Brkić Vučina

Prema prethodnoj najavi na mail

mirna.brkicvucina@ff.sum.ba

 

prof. dr. Željko Galić 

 

Četvrtak, od 12 do 13 sati

Pravni fakultet (ured br. 15)

             

 

zeljko.galic@pf.sum.ba 

 

prof . dr. Mirjana Milićević

Srijedom od 11:15 do 12:00

Kabinet 322 (FPMOZ)

 

mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba

 

prof. dr. Ivona Šetka Čilić

Ponedjeljkom od 13:10 do 14:10

Četvrtkom 10:30 do 11:30

Kabinet 38

 

ivona.setkacilic@ff.sum.ba

 

prof. dr. Ilija Musa

Konzultacije putem e – mail adrese

Kabinet 54

 

ilija.musa@ff.sum.ba

prof. dr. Ivan Leutar

Prema prethodnoj najavi na mail

ivan.leutar@ff.sum.ba

 

prof. dr. Erna Lučić

Konzultacije putem e – mail adrese

 

 

erna.lucic@ff.sum.ba

 

prof. dr. Irena Musa

Ponedjeljkom od 11:15 do 12:00

 

irena.musa@ff.sum.ba

prof. dr. Ivana Sivrić

Srijeda, od 11:00 – 11:45h

Kabinet 55

 

ivana.sivric@ff.sum.ba

 

doc. dr. Tihana Novak

(online konzultacije najava na mail)

 

tihnovak@gmail.com

 

doc. dr. Nikolina Pandža

utorak,  od 13:00 do 14:00

Kabinet 50

 

nikolina.pandza@ff.sum.ba

 

 

 

doc. dr. Zlatko Brkić

Četvrtak, od 11h do 12h

Pravni fakultet

(online konzultacije najava na mail)

 

 

zlatko.brkic@pf.sum.ba

 

doc. dr. Andrea Miljko

Četvrtkom od 11:00 

Kabinet 62

 

andrea.miljko@ff.sum.ba

 

doc. dr. Ivona Čarapina Zovko

 

Četvrtkom od 11:15-12:00

Kabinet 60

 

ivona.carapinazovko@ff.sum.ba

 

doc. dr. Ivona Baković

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

ivona.bakovic@ff.sum.ba

 

doc. dr. Anita Begić

Kabinet 58

Ponedjeljkom od 10.45 do 11.30 po najavi e-mailom 

 

 

anita.begic@ff.sum.ba  

 

doc. dr. Ilija Krišto

Srijeda, od 12 do 13 prema prethodnoj najavi putem e-maila

Kabinet 58

 

ilija.kristo@ff.sum.ba

 

doc. dr. Maja Nižić

petkom od 11:30-13:30, ured 58

 

maja.nizic@ff.sum.ba

doc. dr. Ivana Jovanović

Srijedom u 12:00 

Ured 218 FPMOZ

 

 

dr. sc. Damir Vasilj

Ponedjeljkom od 16:00 do 16:45

Kabinet 53

 

damir.vasilj@ff.sum.ba

doc. dr. Iva Klepić

Prema prethodnoj najavi na mail

iva.klepic@sum.ba

 

Goran Kutle, v.asist.

Srijedom od 17:30

Kabinet 57

 

goran.kutle@ff.sum.ba

 

Anđelka Čuljak, v.asist.

Utorkom od 10-11:30

(Prema prethodnoj najavi na mail)

Kabinet 53

 

          andelka.culjak@ff.sum.ba         

 

Antonija Novak, v. asist.

Utorkom od 15:00

Kabinet 58 

 

antonija.novak@ff.sum.ba

 

Josipa Šunjić, v. asist.

Po dogovoru, nakon nastave

        

         josipa.sunjic@ff.sum.ba

 

Marija Vukoja, asist.

Prema prethodnoj najavi na mail

 

marija.vukoja@ff.sum.ba

 

 

Lucija Mandić, v. asist.

Ponedjeljkom od 9:00

Kabinet 62

 

 

lucija.mandic@ff.sum.ba 

 

Dragana Stanić, asist.

Online

 

dragana.stanic@ff.sum.ba

 

 

Marijan Tustonja, asist.

Ponedjeljkom od 11:30 do 12:30

(Prema prethodnoj najavi na mail)

Kabinet 53

 

 

marijan.tustonja@ff.sum.ba

 

Ivan Bandić, asist.

 

Online

 

ivan.bandic1@ff.sum.ba

Matea Kovačević, asist.

Prema dogovoru putem maila, ured 60

matea.kovacevic@ff.sum.ba

Toni Jandrić, asist.

Prema dogovoru putem maila,

ured 59

toni.jandric@ff.sum.ba

Ivan Lapajne, asist.

Prema dogovoru putem e-maila ured 58, ili nakon nastave

ivan.lapajne@ff.sum.ba

 

 

       

 

 

Studijske grupe