Ljudska prava i socijalni rad - Obavijest

Studenti prve godine diplomskog studija dužni su upisati e-kolegij Ljudska prava i socijalni rad do 14.travnja 2023. godine. Upis na e-kolegij je isključivo sa službene email adrese SUM-a.

Studijske grupe