Nasilje nad i među djecom i mladima- nastava

Seminar iz kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima neće se održati sutra, 25. travnja.

O terminu nadoknade studenti će biti nkanadno obaviješteni.

Studijske grupe