Obavijest za 1.godinu preddiplomskog studija - Teorijske osnove socijalnog rada

Uvodno predavanje iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada za prvu godinu preddiplomskog studija će se održati u ponedjeljak 7.10.2019. u 9:45h, učionica 22. 

Studijske grupe