Peti kolokvij iz kolegija Socijalni rad s obitelji

Peti kolokvij iz kolegija Socijalni rad s obitelji održat će se u subotu 17. 5. 2014. u 11 sati (str. 77-85).

Studijske grupe