Predavanja iz kolegija Teorija konflikata

Predavanja iz izbornog kolegija Teorija konflikata bit će održana u utorak, 1. travnja 2014., s početkom u 14 sati, amfiteatar.

Studijske grupe