Redoviti ispitni rokovi na Studiju socijalnog rada u akademskoj 2021./2022.

Kalendar ispitnih rokova za

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

U 2021./2022. akademskoj godini

 

I.                    GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Teorijske osnove socijalnog rada

10.2. u 11:00

24.2. u 11:00

21.6. u 11:00

5.7. u 11:00

6.9. u 11:00

20.9. u 11:00

Sistematska sociologija

31. 1. u 10:00

14. 2. u 10:00

20. 6. u 9:00

4. 7. u 9:00

22. 8. u 9:00

5. 9. u 9:00

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

31.1. i 14.2. u 9:00

20.6. i 4.7. u 9:00

5.9. i 19.9. u 9:00

Povijest socijalnih i političkih teorija

8.2. i 22.2. u 8:00

21.6. i 5.7. u 8:00

30.8. i 13.9. u 8:00

Hrvatski jezik – jezične vježbe

4. 2. u 10:00

18. 2. u 10:00

24. 6. u 10:00

8. 7. u 10:00

26. 8. u 10:00

9. 9. u 10:00

Engleski jezik I.

1.2. u 17.00

21.2. u 17.00

23.6. u 15.00

14.7. u 17.00

8.9. u 17.00

22.9. u 17.00

Njemački jezik I.

/

/

/

Mediji i odgoj

17.2.i 3.3. u 9.00 

23.6. i 5.7. u 9.00 

8.9. i 22.9. u 9.00 

Akademsko pismo

4.2. u 14:00

18.2. u 14:00

24.6. u 14:00

8.7. u 14:00

2.9. u 14:00

16.9. u 14:00

Socijalna demografija

2.2. u 13:00

16.2. u 13:00

22.6. u 11:00

7.7. u 11:00

7.9 u 11:00

21.9. u 11:00

 

 

 

 

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

31.1. i 14.2. u 10:00

20.6. i 4.7. u 10:00

5.9. i 19.9. u 10:00

Informatika i statistika

9.2. u 11:00 

23.2. u 11:00 

22.6. u 11:00

5.7. u 11:00

7.9. u 11:00

21.9. u 11:00

Uvod u teoriju države i prava

10. 2. u 12:00

24. 2. u 12:00

30. 6. u 12:00 

14. 7. u 12:00 

1.9. u 12:00

15. 9. u 12:00

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

4. 2. u 10:00

18. 2. u 10:00

24. 6. u 10:00

8. 7. u 10:00

26. 8. u 10:00

9. 9. u 10:00

Engleski jezik II.

(za prošle generacije) 1.2. u 17.00

21.2. u 17.00

23.6. u 17.00

15.7. u 17.00

9.9. u 17.00

23.9. u 17.00

Njemački jezik II.

/

/

/

Teorija konflikata

31.1. i 14.2. u 12:00

20.6. i 4.7. u 12:00

5.9. i 19.9. u 12:00

Povijest socijalnog rada

1.2.   i 15.2. u 13:00

21.6. u 10 i 5.7. u 10:00

6.9. i 20.9. u 10:00

Politika okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Etika socijalnog rada

8.2. i 22.2. u 8:00

21.6. i 5.7. u 8:00

30.8. i 13.9. u 8:00

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

31. 1. u 10:00

14. 2. u 10:00

20. 6. u 9:00

4. 7. u 9:00

22. 8. u 9:00

5. 9. u 9:00

Osnove savjetovanja

7.2. u 15:00

21.2. u 15:00

20.6. u 15:00 

4.7. u 15:00

29.8. u 15:00

12.9. u 15:00 

Osnove socijalne politike

8.2. u 10:00

22.2. u 10:00

22.6. u 10:00

6.7. u 10:00

24.8. u 10:00

7.9. u 10:00

Osnove psihologije

10.2. u 10:00

24.2. u 10:00

26.6. u 10:00

12.7. u 10:00

25.8. u 10:00

15.9. u 10:00

Mediji i zaštita maloljetnika

9.2. i 23.2. u 9:00

22.6. i 6.7. u 9:00

7.9. i 21.9. u 9:00

Socijalni nauk religijskih zajednica

 

/

/

/

Socijalni rad u zdravstvu

31.1. i 14.2. u 11:00

20.6. i 4.7. u 11:00

5.9. i 19.9. u 11:00

 

     

Socijalni rad s obitelji

7.2. u 15:00

21.2. u 15:00

20.6. u 15:00

4.7. u 15:00

29.8. u 15:00

12.9. u 15:00

Socijalni rad s pojedincem

2.2. u 12:00

16.2. u 12:00

28.6. u 10:00

12.7. u 10:00

7.9. u 10:00

21.9. u 10:00

Socijalna psihologija

4.2. u 19:00 
18.2. u 19:00

24.6. u 19:00 
8.7. u 19:00

9.9. u 19:00 23.9. u 19:00

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

2. 2. u 10:00

16. 2. u 10:00

22. 6. u 10:00

6. 7. u 10:00

24. 8. u 10:00

7. 9. u 10:00

Marginalne skupine u društvu

31. 1. u 11:00

14. 2. u 11:00

20. 6. u 10:00

4. 7. u 10:00

22. 8. u 9:00

 

5. 9. u 9:00

Krizne intervencije

 

31.1. i 14.2. u 10:00

20.6. i 4.7. u 10:00

5.9. i 19.9. u 10:00 

Socijalna rad s djecom i mladima

 

01.02. u 16:00

22.02. u 16:00

21.06. u 16:00

05.07. u 16:00

06.09. u 16:00

20.09. u 16:00

Suvremeni pristupi znanosti o odgoju

 

3.2. i 17.2 u 12:00

22.6. i 6.7. u 12:00

23.8. i 6.9. u 12:00

 

 

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Socijalni rad u zajednici

3.2.   i 17.2. u 13:00

24.6. u 10 i 8.7. u 10:00

9.9. i 23.9. u 10:00

Radno i socijalno pravo

 

1.2. i 15.2. u 11:00

22.6. i 6.7. u 10:00

30.8. i 13.9. u 10:00

Upravno pravo

4.2. u 11:00

18.2. u 11:00

23.6. u 9:30 

7.7. u 9:30

8.9. u 10:00

22.9. u 10:00

Socijalni rad s ovisnicima

2.2. u 11:00

23.2. u 11:00

22.6. u 11:00

13.7. u 11.00 

31.8. u 11:00

14.9. u 11:00

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

10.2. u 10:00

24.2. u 10:00

21.6. u 10:00

5.7. u 10:00

6.9. u 10:00

20.9. u 10:00

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

31.1. i 14.2. u 10:00

20.6. i 4.7. u 10:00

5.9. i 19.9. u 10:00

Duhovnost i socijalni rad

9.2.   i 23.2. u 13:00

27.6. i 11.7 u 10:00

2.9. i 16.9. u 10:00

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

4.2. i 18.2. u 8:00

24.6. i 8.7. u 8:00

26.8. i 9.9. u 

8:00

 

 

 

 

Socijalni rad s grupom

31.1. i 14.2. u 9:00

20.6. i 4.7. u 9:00

5.9. i 19.9. u 9:00

Socijalna psihijatrija

4.2. u 10:00

25.2. u 10:00

24.6. u 10:00

15.7. u 10:00

26.8. u 10:00

16.09. u 10:00

Socijalna gerontologija

1.2.   i 15.2. u 13:00

22.6. u 11 i 6.7. u 11:00

7.9. i 21.9. u 11:00

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

2.2.

16.2

13:00

22.6.

6.7.

11:00

7.9.

21.9.

11:00

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

3.2. i 17.2. 

24.6. i 8.7.

25.8. i 8.9. 

Preventivni programi u socijalnom radu

7.2. u 13:00

21.2. u 13:00

20.6. u 13:00

4.7. u 13:00

29.8. u 13:00

12.9. u 13:00

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

2.2. u 11:00

16.2. u 11:00

28.6. u 11:00

12.7. u 11:00

7.9. u 11:00

21.9. u 11:00

Socijalna pedagogija

8.2. u 15:30

22.2. u 15:30 

23.6. u 15:30

7.7. u 15:30

23.8. u 15:30

6.9. u 15:30

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

I.                    GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

2.2. u 12:00

16.2. u 12:00

22.6. u 13:00

6.7. u 13:00

7.9. u 12:00

21.9. u 12:00

Siromaštvo i socijalna pomoć

18.2. u 16:00

4.3. u 16:00

21.06. u 16:00

05.07. u 16:00

06.09. u 16:00

20.09. u 16:00

Socijalna politika u BiH

8.2. u 11:00

22.2. u 11:00

22.6. u 11:00

6.7. u 11:00

24.8. u 11:00

7.9. u 11:00

Obiteljska terapija

7.2. u 14:00

21.2. u 14:00

20.6. u 14:00

4.7. u 14:00

29.8. u 14:00

12.9. u 14:00

Kvantitativne metode u socijalnom radu

8.2. i 22.2. u 13:00    

Procesi i metode procjene obitelji

 

01.02. u 17:00

22.02. u 17:00

21.06. u 17:00

05.07. u 17:00

06.09. u 17:00

20.09. u 17:00

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

 

31.1. i 14.2. u 10:00

20.6. i 4.7. u 10:00

5.9. i 19.9. u 10:00

Vođenje slučaja u socijalnom radu

 

31.1. i 14.2. u 11:00

20.6. i 4.7. u 11:00

5.9. i 19.9. u 11:00

 

 

 

 

Europska socijalna politika

 

31.1. i 14.2. u 11:00

20.6. i 4.7. u 11:00

5.9. i 19.9. u 11:00

Supervizija u psihosocijalnom radu

1.2.   i 15.2. u 13:00

21.6. u 10 i 5.7. u 11:00

6.9. i 20.9. u 11:00

Ljudska prava i socijalni rad

2.2.

16.2.

13:00

22.6.

6.7.

11:00

7.9.

21.9.

13:00

Kvalitativne metode u socijalnom radu

9.2. i 23.2. u 11:00    

Socijalni rad u psihijatriji

2.2. u 12:00 

23.2. u 12:00

22.6. u 12:00

13.7. u 12:00

31.8. u 12:00 

14.9. u 12:00 

Socijalni rad i demencija

/

/

/

Civilno društvo

 

31.1. i 14.2. u 12:00

20.6. i 4.7. u 12:00

5.9. i 19.9. u 12:00

 

 

 

 

 

 

II. GODINA

 

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

2.2.

16.2.

11:00

22.6.

6.7.

13:00

7.9.

21.9.

13:00

Socijalna poduzetništvo i menadžment

8.2. 12:00 i 22.2. 12:00

21.6. 12:00 i 5.7. 12:00

23.8. 12:00 i 6.9. 12:00

Metode u društvenim istraživanjima - nacrt istraživana

9.2. i 23. 2. u 12:00    

Medijacija

31.1. i 14.2. u 12:00

20.6. i 4.7. u 12:00

5.9. i 19.9. u 12:00

Profesionalnost u pomažućim profesijama

4.2. u 12:00

25.2. u 12:00

24.6. u 12:00

15.7. u 12:00

26.8. u 12:00

16.09. u 12:00

Projekti EU fondova

 

9.2. i 23.2. u 13:00

22.6. i 6.7. u 13:00

7.9. i 21.9. u 13:00

Socijalni rad u školi

10.2. u 10:00

24.2. u 10:00

21.6. u 10:00

5.7. u 10:00

6.9. u 10:00

20.9. u 10:00

 

 

 

 

Odabrana područja socijalnog rada

 

01.02. u 16:00

22.02. u 16:00

21.06. u 16:00

05.07. u 16:00

06.09. u 16:00

20.09. u 16:00

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

 

8.2. 13:00 i 22.2. 13:00

21.6. 13:00 i 5.7. 13:00

23.8. 13:00 i 6.9. 13:00

Palijativna skrb u socijalnom radu

 

31.1. i 14.2. u 12:00

20.6. i 4.7. u 12:00

5.9. i 19.9. u 12:00

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

 

2.2. i 16.2. u 13:00

24.6. i 8.7. u 13:00

6.9. I 20.9. u 10:00

 

 

 

 

 

Studijske grupe