Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik - jezične vježbe položile su:

1. Monika Šarić

2. Antonija Martinović

3. Matea Krstanović

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položila je Stela Matavšek. 

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 23. rujna 2021. u 9 sati u uredu 1-3.

 

Studijske grupe