Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Rezultati ispita održanih 27. rujna 2021.

 

Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položile su:

1. Ivana Medić 

2. Ivana Strinić 

3. Ana Patrlj                

 

Usmeni dio ispita održat će se 29. rujna 2021. u 10 sati u uredu 1-3.

Studijske grupe