Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu - upis u e-kolegij

Studenti prve godine diplomskog studija socijalnog rada dužni su upisati e-kolegij Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu (kopiranje1) do 8. studenog 2021. godine do 12:00 sati.

Upis u e-kolegij studenti su trebaju izvršiti isključivo sa službenog emaila. 

 

Studijske grupe