Teorija socijalnog rada - rezultati ispita

Ispit iz Teorije socijalnog rada (11.4.2014.) su položili:

Ime i prezime

Bodovi

Bekić Ivona

5/10

Bokšić Ana

6,5/10

Borovac Paula

5/10

Ivanković Iva

5/10

Ivić Martina

8/10

Jelavić Mia

6/10

Jovanović Elinor

7/10

Krndelj Ariana

5,5/10

Milavić Ante

5/10

Mirko Ivana

6/10

Novak Mara

5,5/10

Pavlović Lucija

7/10

Pezo Katarina

5/10

Radić Franica

9/10

Rajković Matea

7/10

Relota Blanka

6,5/10

Šimunović Mila

6/10

Talijančić Mladenka

6/10

Tomić Ana-Marija

5/10

Vujević Marica

8,5/10

Vukadin Jozefina

7/10

 

 

Šiljeg Dajana

Dovoljan 2

 

Studijske grupe