Teorijske osnove socijalnog rada - obaveze studenata

Izvanredni i redoviti studenti prve godine Socijalnog rada imaju obavezu pisanja i izlaganja seminarskog rada iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada.

Studenti koji još nisu odabrali temu dužni su se javiti na e-mail tosr.seminar@gmail.com (napisati ime i prezime i mjesto studiranja) najkasnije do 17.10.2021. 

Svi studenti su dužni napisan seminarski rad poslati do 29.10.2021.

Studijske grupe