Upis ocjena iz kolegija Kvantitativne metode u socijalnom radu i Kvalitativne metode u socijalnom radu i nacrt istraživanja

Upis ocjena iz kolegija Kvantitativne metode u socijalnom radu, Kvalitativne metode u socijalnom radu i nacrt istraživanja-metode u društvenim istraživanjima održat će se 16. 4. 2014. godine u 12:00 sati.

Studijske grupe