VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA FFMO SUM O USKLAĐIVANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
Na Diplomskom studiju socijalnog rada FFMO SUM pokrenut će se dodatni Modul izbornih kolegija, pored predmeta koji su već predviđeni nastavnim planom i programom, za studente koji planiraju raditi u struci u Republici Hrvatskoj. Modul će se sastojati od sljedećih kolegija i seminara:
 
1. Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava u RH, 6 ECTS
2. Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava u RH – seminar, 4 ECTS
3. Radno i socijalno pravo u RH, 5 ECTS
4. Radno i socijalno pravo u RH – seminar, 4 ECTS
5. Organizacija uprave i socijalnih službi u RH, 3 ECTS
6. Organizacija uprave i socijalnih službi u RH– seminar, 4 ECTS
 
Nastavu će izvoditi profesori s jednog od pravnih fakulteta sveučilišta iz Republike Hrvatske. Položeni predmeti, bit će evidentirani u dodatku diplomi.Modul izbornih kolegija moći će slušati i polagati svi studenti prve i druge godine te apsolventi Diplomskog studija socijalnog rada. Za ovaj modul studenti neće morati izdvojiti dodatna financijska sredstva.

Studijske grupe