Ispitni rokovi u ak. godini 2019./20. - Studij talijanskoga jezika i knj.

STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
ISPITNI ROKOVI U AK.GODINI 2019./20.

Prof. dr. sc. Živko Nižić

DRAMA, PROZA I POEZIJA U SCENSKOM IZRIČAJU

Petak, 14. veljače 2020. u 13:00 sati
Petak, 28. veljače 2020. u 13:00 sati

Petak, 19. lipnja 2020. u 13:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 13:00 sati

Petak, 4. rujna 2020. u 13:00 sati
Petak, 18. rujna 2020. u 13:00 sati

izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić

TALIJANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA
TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 20. STOLJEĆA
POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI (II.DIO)
HRVATSKO-TALIJANSKA KULTURNO-KNJIŽEVNA PROŽIMANJA

Petak, 14. veljače 2020. u 13:00 sati
Petak, 28. veljače 2020. u 13:00 sati

Petak, 19. lipnja 2020. u 13:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 13:00 sati

Petak, 4. rujna 2020. u 13:00 sati
Petak, 18. rujna 2020. u 13:00 sati

Marija Kljajo, mag.philol.ital.
TALIJANSKI JEZIK III
TALIJANSKI JEZIK IV

Utorak, 4. veljače 2020. u 14 sati
Utorak, 18. veljače 2020. u 14 sati

Utorak, 16. lipnja 2020. u 14 sati
Utorak, 30. lipnja 2020. u 14 sati

Utorak, 1. rujna 2020. u 14 sati
Utorak, 15. rujna 2020. u 14 sati

Marija Prskalo, mag.philol.ital.
POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI (I.DIO)

Utorak, 4. veljače 2020. u 11 sati
Utorak, 18. veljače 2020. u 11 sati

Utorak, 16. lipnja 2020. u 11 sati
Utorak, 30. lipnja 2020. u 11 sati

Utorak, 1. rujna 2020. u 11 sati
Utorak, 15. rujna 2020. u 11 sati

Javorka Anđelić-Raič, profesor

PREVOĐENJE S HRVATSKOGA NA TALIJANSKI
TALIJANSKI JEZIK IV (AK. GOD. 2018./19.)
METODIKA LEKTORSKIH VJEŽBI (AK. GOD. 2018./19.)

Utorak, 4. veljače 2020. u 14 sati
Utorak, 18. veljače 2020. u 14 sati

Utorak, 16. lipnja 2020. u 14 sati
Utorak, 30. lipnja 2020. u 14 sati

Utorak, 1. rujna 2020. u 14 sati
Utorak, 15. rujna 2020. u 14 sati

Damir Mišetić, profesor, viši asistent

TALIJANSKI JEZIK V
TALIJANSKI JEZIK VI
METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI I
METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI II
PREVOĐENJE S TALIJANSKOGA NA HRVATSKI

Utorak, 4. veljače 2020. u 14 sati
Utorak, 18. veljače 2020. u 14 sati

Utorak, 16. lipnja 2020. u 14 sati
Utorak, 30. lipnja 2020. u 14 sati

Utorak, 1. rujna 2020. u 14 sati
Utorak, 15. rujna 2020. u 14 sati

OPĆA LINGVISTIKA
UVOD U ROMANSKU LINGVISTIKU
FONOLOGIJA SUVREMENOGA TALIJANSKOG JEZIKA

Utorak, 11. veljače 2020. u 14 sati
Utorak, 25. veljače 2019. u 14 sati

Petak, 19. lipnja 2020. u 14:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 14:00 sati

Petak, 4. rujna 2020. u 14:00 sati
Petak, 18. rujna 2020. u 14:00 sati

Doc.dr.sc. Irena Marković
PSIHOLINGVISTIKA

Petak, 7. veljače 2020. u 17:00 sati
Petak, 21. veljače 2020. u 17:00 sati

Petak, 19. lipnja 2020. u 17:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 17:00 sati

Petak, 11. rujna 2020. u 17:00 sati
Petak, 25. rujna 2020. u 17:00 sati

KONTRASTIVNA LINGVISTIKA

Četvrtak, 18.lipnja 2020. u 17:00 sati
Četvrtak, 2.srpnja 2020. u 17:00 sati

Petak, 11. rujna 2020. u 17:00 sati
Petak, 25. rujna 2020. u 17:00 sati

Doc. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin
HEROJSKI SPJEV
Petak, 7. veljače 2020. u 10:00 sati
Petak, 21. veljače 2020. u 10:00 sati

Petak, 19.lipnja 2020. u 10:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 10:00 sati

Petak, 11. rujna 2020. u 10:00 sati
Petak, 25. rujna 2020. u 10:00 sati

MAGIČNI REALIZAM
TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 18. I 19. STOLJEĆA (ex VELIKI AUTORI U POTRAZI ZA EPOHOM)

Četvrtak, 6. veljače 2020. u 15:00 sati
Četvrtak, 20. veljače 2020. u 15:00 sati

Četvrtak, 18.lipnja 2020. u 15:00 sati
Četvrtak, 2.srpnja 2020. u 15:00 sati

Četvrtak, 10. rujna 2020. u 15:00 sati
Četvrtak, 24. rujna 2020. u 15:00 sati

Doc.dr.sc. Ivana Škevin Rajko
LEKSIKOLOGIJA
SINTAKSA
SOCIOLINGVISTIKA
JEZICI U KONTAKTU

Petak, 7. veljače 2020. u 17:00 sati
Petak, 21. veljače 2020. u 17:00 sati

Petak, 19. lipnja 2020. u 17:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 17:00 sati

Petak, 11. rujna 2020. u 17:00 sati
Petak, 25. rujna 2020. u 17:00 sati

Doc. dr. sc. Ana Bukvić
METODE INTERPRETACIJE DUBINSKIH SEKCIJA IZ TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI
DRAMSKI TEKST I NJEGOVA OGLEDALA
Petak, 7. veljače 2020. u 14:00 sati
Petak, 28. veljače 2020. u 14:00 sati

Petak, 19.lipnja 2020. u 14:00 sati
Petak, 10. srpnja 2020. u 14:00 sati

Petak, 4. rujna 2020. u 14:00 sati
Petak, 25. rujna 2020. u 14:00 sati

Mirta Tomas, viša predavačica
POVIJEST JEZIKA
GLOTODIDAKTIKA

Petak, 7. veljače 2020. u 10:00 sati
Petak, 21. veljače 2020. u 10:00 sati

Petak, 19.lipnja 2020. u 10:00 sati
Petak, 3. srpnja 2020. u 10:00 sati

Petak, 11. rujna 2020. u 10:00 sati
Petak, 25. rujna 2020. u 10:00 sati

METODIKA NASTAVE TALIJANSKOG JEZIKA
ROMANSKA FILOLOGIJA

Četvrtak, 6. veljače 2020. u 16:00 sati
Četvrtak, 20. veljače 2020. u 16:00 sati

Četvrtak, 18.lipnja 2020. u 16:00 sati
Četvrtak, 2.srpnja 2020. u 16:00 sati

Četvrtak, 10. rujna 2020. u 16:00 sati
Četvrtak, 24. rujna 2020. u 16:00 sati

Studijske grupe