Kalendar ispitnih rokova za Studij tal.jezika i književnosti 2020./2021.

STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ISPITNI ROKOVI U AK.GODINI 2020./21.

 

red. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić

 

TALIJANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

Pjesničke ŠKOLE I VELIKANI SREDNJOVJEKOVNE TAL. KNJIŽEVNOSTI

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 20. STOLJEĆA

POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI (II.DIO)

HRVATSKO-TALIJANSKA KULTURNO-KNJIŽEVNA PROŽIMANJA- nastavu i ispite od akad. god. 2020./2021. će izvodi kolegica Ana Bukvić

 

Petak, 29. siječnja 2021. u 12 sati

Petak, 12. veljače 2021. u 12 sati

 

Petak, 18. lipnja 2021. u 12 sati

Petak, 2. srpnja 2021. u 12 sati

 

Petak, 3. rujna 2021. u 12 sati

Petak, 17. rujna 2021. u 12 sati

 

 

 

Marija Kljajo, mag.philol.ital.

TALIJANSKI JEZIK I
TALIJANSKI JEZIK II

TALIJANSKI JEZIK III

TALIJANSKI JEZIK IV

 

Utorak, 9. veljače 2021. u 14 sati

Utorak, 23. veljače 2021. u 14 sati

 

Utorak, 22. lipnja 2021. u 14 sati

Utorak, 6. srpnja 2021. u 14 sati

 

Srijeda, 1. rujna 2021. u 14 sati

Srijeda, 15. rujna 2021.  u 14 sati

 

 

 

Javorka Anđelić-Raič, profesor

 

PREVOĐENJE S HRVATSKOGA NA TALIJANSKI

 

Utorak, 9. veljače 2021. u 14 sati

Utorak, 23. veljače 2021. u 14 sati

 

Utorak, 22. lipnja 2021. u 14 sati

Utorak, 6. srpnja 2021. u 14 sati

 

Srijeda, 1. rujna 2021. u 14 sati

Srijeda, 15. rujna 2021.  u 14 sati

 

 

 

Damir Mišetić, profesor, viši asistent

 

TALIJANSKI JEZIK V

TALIJANSKI JEZIK VI

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI I

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI II

 

Utorak, 9. veljače 2021. u 14 sati

Utorak, 23. veljače 2021. u 14 sati

 

Utorak, 22. lipnja 2021. u 14 sati

Utorak, 6. srpnja 2021. u 14 sati

 

Srijeda, 1. rujna 2021. u 14 sati

Srijeda, 15. rujna 2021.  u 14 sati

 

 

OPĆA LINGVISTIKA

UVOD U ROMANSKU LINGVISTIKU

FONOLOGIJA SUVREMENOGA TALIJANSKOG JEZIKA

PREVOĐENJE S TALIJANSKOGA NA HRVATSKI

 

Petak, 12. veljače 2021. u 14 sati

Petak, 26. veljače 2021. u 14 sati

 

Petak, 25. lipnja 2021. u 14 sati

Petak, 9. srpnja 2021. u 14 sati

 

Petak, 3. rujna 2021. u 14 sati

Petak, 17. rujna 2021.  u 14 sati

 

 

 

Izv prof. dr. sc. Irena Marković

PSIHOLINGVISTIKA

 

Četvrtak, 4. veljače 2021. u 17:00

Četvrtak, 18. veljače 2021. u 17:00

 

Četvrtak, 17. lipnja 2021. u 17:00

Četvrtak, 1. srpnja 2021. u 17:00

 

Četvrtak, 9. rujna 2021. u 17:00

Četvrtak 23. rujna 2021. u 17:00

 

KONTRASTIVNA LINGVISTIKA

 

Petak, 5. veljače 2021. u 12:00

Petak, 19. veljače 2021. u 12:00

 

Petak, 18. lipnja 2021. u 12:00

Petak, 2. srpnja 2021. u 12:00

 

Petak, 10. rujna 2021. u 12:00

Petak, 24. rujna 2021. u 12:00

 

 

 

 

Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin

POVIJESNI PREGLED TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

HEROJSKI SPJEV

 

Četvrtak, 4. veljače 2021. u 15 sati

Četvrtak, 18. veljače 2021. u 15 sati

 

 

Četvrtak , 17. lipnja 2021. u 15 sati

Četvrtak , 1. srpnja 2021. u 15 sati

 

Četvrtak , 9. rujna 2021. u 15 sati

Četvrtak , 23. rujna 2021. u 15 sati

 

MAGIČNI REALIZAM

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 18. I 19. STOLJEĆA (ex VELIKI AUTORI U POTRAZI ZA EPOHOM)

 

Petak, 5. veljače 2021. u 10 sati

Petak, 19. veljače 2021. u 10 sati

 

Petak , 18. lipnja 2021. u 10 sati

Petak, 2. srpnja 2021. u 10 sati

 

Petak , 10. rujna 2021. u 10 sati

Petak, 24. rujna 2021. u 10 sati

 

 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko

 

JEZICI U KONTAKTU (5. godina)

Četvrtak, 4. veljače 2021. u 17:00

Četvrtak, 18. veljače 2021. u 17:00

 

Četvrtak, 17. lipnja 2021. u 17:00

Četvrtak, 1. srpnja 2021. u 17:00

 

Četvrtak, 9. rujna 2021. u 17:00

Četvrtak 23. rujna 2021. u 17:00

 

LEKSIKOLOGIJA (2. godina), SINTAKSA (3. godina)

 

Petak, 5. veljače 2021. u 12:00

Petak, 19. veljače 2021. u 12:00

 

Petak, 18. lipnja 2021. u 12:00

Petak, 2. srpnja 2021. u 12:00

 

Petak, 10. rujna 2021. u 12:00

Petak, 24. rujna 2021. u 12:00

 

 

 

Doc. dr. sc. Ana Bukvić

METODE INTERPRETACIJE DUBINSKIH SEKCIJA IZ TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

Petak, 5. veljače 2021. u 13:00

Petak, 19. veljače 2021. u 13:00

 

Petak, 25. lipnja 2021. u 9:00

Petak, 9. srpnja 2021. u 9:00

 

Petak, 3. rujna 2021. u 14:00

Petak, 24. rujna 2021. u 14:00

 

DRAMSKI TEKST I NJEGOVA OGLEDALA

Petak, 25. lipnja 2021. u 10:00

Petak, 9. srpnja 2021. u 10:00

 

Petak, 3. rujna 2021. u 13:00

Petak, 24. rujna 2021. u 13:00

 

HRVATSKO-TALIJANSKA KULTURNO-KNJIŽEVNA PROŽIMANJA

Četvrtak, 24. lipnja 2021. u 17:00

Četvrtak, 8. srpnja 2021. u 17:00

 

Petak, 3. rujna 2021. u 12:00

Petak, 24. rujna 2021. u 12:00

 

 

 

Mirta Tomas, viša predavačica

POVIJEST JEZIKA

Četvrtak, 17.lipnja 2021. u 18:00

Četvrtak, 1. srpnja 2021. u18:00

 

Četvrtak, 9.rujna 2020. u 18:00

Četvrtak, 23. rujna u 18:00

 

 

GLOTODIDAKTIKA

Petak, 5.veljače 2021. u 9:00

Petak, 19. veljače 2021.u 9:00

 

Petak, 18. lipnja 2021. u 9:00

Petak, 2.srpnja 2021. u 9:00

 

Petak, 10.rujna 2021. u 9:00

Petak, 24. rujna 2021. u 9:00

 

 

METODIKA NASTAVE TALIJANSKOG JEZIKA

Petak, 5.veljače 2021. u 10:00

Petak, 19. veljače 2021.u 10:00

 

Petak, 18. lipnja 2021. u 10:00

Petak, 2.srpnja 2021. u 10:00

 

Petak, 10.rujna 2021. u 10:00

Petak, 24. rujna 2021. u 10:00

 

ROMANSKA FILOLOGIJA

 

Četvrtak, 4. veljače 2021. u 17:00

Četvrtak, 18. veljače 2021. u 17:00

 

Četvrtak, 17. lipnja 2021. u 17:00

Četvrtak, 1. srpnja 2021. u 17:00

 

Četvrtak, 9. rujna 2021. u 17:00

Četvrtak 23. rujna 2021. u 17:00

 

Studijske grupe