Kalendar ispitnih rokova za Studij tal.jezika i književnosti (Jesenski rok)

STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ISPITNI ROKOVI U AK.GODINI 2019./20.

JESENSKI ROK

 

Prof. dr. sc. Živko Nižić

 

DRAMA, PROZA I POEZIJA U SCENSKOM IZRIČAJU

 

Petak, 4. rujna 2020. u 13:00 sati

Petak, 18. rujna 2020. u 13:00 sati

 

 

 

izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić

 

TALIJANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 20. STOLJEĆA

POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI (II.DIO)

HRVATSKO-TALIJANSKA KULTURNO-KNJIŽEVNA PROŽIMANJA

 

 

Petak, 4. rujna 2020. u 13:00 sati

Petak, 18. rujna 2020. u 13:00 sati

 

 

Marija Kljajo, mag.philol.ital.

TALIJANSKI JEZIK III

TALIJANSKI JEZIK IV

 

 

Utorak, 1. rujna 2020. u 14 sati

Utorak, 15. rujna 2020. u 14 sati

 

 

Javorka Anđelić-Raič, profesor

 

PREVOĐENJE S HRVATSKOGA NA TALIJANSKI

TALIJANSKI JEZIK IV (AK. GOD. 2018./19.)

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽBI (AK. GOD. 2018./19.)

 

Utorak, 1. rujna 2020. u 14 sati

Utorak, 15. rujna 2020. u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Damir Mišetić, profesor, viši asistent

 

TALIJANSKI JEZIK V

TALIJANSKI JEZIK VI

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI I

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI II

PREVOĐENJE S TALIJANSKOGA NA HRVATSKI

 

 

 

Utorak, 1. rujna 2020. u 14 sati

Utorak, 15. rujna 2020. u 14 sati

 

 

OPĆA LINGVISTIKA

UVOD U ROMANSKU LINGVISTIKU

FONOLOGIJA SUVREMENOGA TALIJANSKOG JEZIKA

 

Petak, 4. rujna 2020. u 14:00 sati

Petak, 18. rujna 2020. u 14:00 sati

 

 

Doc.dr.sc. Irena Marković

PSIHOLINGVISTIKA

 

 

Petak, 11. rujna 2020. u 17:00 sati

Petak, 25. rujna 2020. u 17:00 sati

 

 

KONTRASTIVNA LINGVISTIKA

 

Petak, 11. rujna 2020. u 17:00 sati

Petak, 25. rujna 2020. u 17:00 sati

 

 

 

 

Doc. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin

HEROJSKI SPJEV

 

Petak, 11. rujna 2020. u 10:00 sati

Petak, 25. rujna 2020. u 10:00 sati

 

 

MAGIČNI REALIZAM

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 18. I 19. STOLJEĆA (ex VELIKI AUTORI U POTRAZI ZA EPOHOM)

 

 

Četvrtak, 10. rujna 2020. u 15:00 sati

Četvrtak, 24. rujna 2020. u 15:00 sati

 

 

 

 

 

 

Doc.dr.sc. Ivana Škevin Rajko

LEKSIKOLOGIJA

SINTAKSA

SOCIOLINGVISTIKA

JEZICI U KONTAKTU

 

 

Petak, 11. rujna 2020. u 17:00 sati

Petak, 25. rujna 2020. u 17:00 sati

 

 

 

 

Doc. dr. sc. Ana Bukvić

METODE INTERPRETACIJE DUBINSKIH SEKCIJA IZ TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

DRAMSKI TEKST I NJEGOVA OGLEDALA

 

Petak, 4. rujna 2020. u 14:00 sati

Petak, 25. rujna 2020. u 14:00 sati

 

 

Mirta Tomas, viša predavačica

POVIJEST JEZIKA

GLOTODIDAKTIKA

 

 

Petak, 11. rujna 2020. u 10:00 sati

Petak, 25. rujna 2020. u 10:00 sati

 

 

METODIKA NASTAVE TALIJANSKOG JEZIKA

ROMANSKA FILOLOGIJA

 

 

Četvrtak, 10. rujna 2020. u 16:00 sati

Četvrtak, 24. rujna 2020. u 16:00 sati

 

 

 

Studijske grupe