Latinski jezik 2 - rezultati ispita

Rezultati predroka iz kolegija Latinski jezik 2, održanog 5.6.2018.

Položili su:

Galić, Iva

Krezo, Petra

Lauc Lucija

Sulić, Antea

Šušac, Anđela

Tomić, Ana

Prof. dr.sc. L. Boban/J. Jurčić, v.asist.

 

Studijske grupe