Obavijest o javnoj raspravi

Studij talijanskoga jezika i književnosti

Javna rasprava

 

 

 

 

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

 

 

 

Poradi toga Filozofski fakultet, tj. svi njegovi studiji, organiziraju javne rasprave u koje su uključeni nastavnici, poslodavci i njihovi zaposlenici (alumni), strukovna udruženja, predstavnici tržišta rada i druge relevantne organizacije.

 

 

 

Gore spomenute aktivnosti predviđaju nazočnost i nastavnoga osoblja. Stoga Vas najsrdačnije pozivamo na sudjelovanje u javnoj raspravi o planu i programu Studija  talijanskoga jezika i književnosti.

Rasprava će se održati, skupa sa Studijem latinskoga jezika i rimske književnosti, u srijedu, 23. studenoga 2022. godine u 13. 15 sati  u učionici 39.

 

 

Studijske grupe