Zajednički kolegiji

15.06.15 - 17:37
Obavijest studentima I. godine preddiplomskog studija Ispit  iz izbornog C kolegija Osnove psihologije, koji je održan 15.06.2015., položili su: 1. Dijana Šilić     (HRV)        ...
12.06.15 - 14:14
Ispit iz Engleskog jezika II (opći kolegij) (predrok, 5.6.2015.) položili su sljedeći studenti:1. Denis Alilović2. Marko Boras3. Josip Ivanković4. Mile Topić5. Katarina Šakota6. Petar Bagarić7. Ivan Kolak8. Katarina Drmić9. Jure Bebek10. Marija...
10.06.15 - 10:57
Predrok iz izbornog kolegija „Antička mitologija“ održat će se u petak, 12. 6. 2015., u 14:30, u amfiteataru „Sokrat“. doc. dr. sc. Luciana Boban
09.06.15 - 06:51
Nadoknada predavanja iz Antičke mitologije održat će se u srijedu, 10.6.2015., od 9:00 do 11:00 u učionici 2-4 (zgrada PMF-a).Studenti koji nisu izlagali referat usmeno moći će izložiti referat u tom terminu.Svi ostali studenti obvezni su napisati...
08.06.15 - 18:11
OBAVIJESTSljedeći studenti su položili pismeni dio ispita, polagan na predroku, 8.6.2015.:- Brigita Dunđer- Lukrecija Batinić- Gabrijela Jarak- Franjo Skoko ramljakm@gmail.com 
08.06.15 - 16:03
Rezultati ispita (predrok) iz kolegija Marginalne društvene skupine, položili su:1. Ana Marina Bošnjak2. Antonija Gašpar3. Vilma Hrstić4. Klementina Katavić5. Tea Rajić6. Ana (4636)7. Nevena Klarin8. Anita Knezović9. Marijana Lončar10. Suzana Žužul

Stranice

Studijske grupe