Rezultat ispita iz Latinskog jezika 1, održanog 9.6.2014.

REZULTATI ISPITA IZ LATINSKOG JEZIKA 1 (ARHEOLOGIJA), ODRŽANOG 9.6.2014.

DRUGI KOLOKVIJ

POLOŽILI SU:

Hodžić, Lana 76 b.

Đuzel, Nikola 95 b.

Golemac, Luka 90 b.

Krstičević, Klara 69 b.

Karlušić, Boško 76 b.

NISU POLOŽILI:

Mataga, Marin 50 b.

Benić, Kristian 50 b.

Jukić, Anita 24 b.

Božić, Ivan 45 b.

CIJELI ISPIT

NIJE POLOŽILA:

Brnjić, Lea 49 b.

Upis ocjene u ponedjeljak, 16.6.2014., u 12 sati u uredu 44.

Studijske grupe