Elementi pripovijetke - rezultati 1. kolokvija

Sljedeći studenti su položili kolokvij: 
 
1. Boris Mustapić: 32/40
2. Jozo Zovko: 23/40
3. Matea Šimić: 35/40
4. Jelena Tuka: 22/40
5. Svjetlana Torlo: 38/40
6. Ivana Brajković: 37/40
7. Nikola Vrebac: 29/40
8. Ivan Jurić: 34/40
9. Ana Jurić: 25/40
10. Mario Mioč: 23/40
11. Ljubica Bobaš: 38/40
12. Jelena Đerek: 33/40
13. Ana Perković: 29/40
14. Dragica Šimunović: 26/40
15. Lucija Zeljko: 36/40
16. Ruža Džale: 31/40
17. Dragana Topčić: 29/40
18. Tea Šesto: 20/40
19. Andrea Biško: 35/40
20. Kata Stanić: 33/40
21. Ivo Vuković: 33/40
22. Ana Gadže: 33/40
23. Monija Markić: 34/40
24. Martina Zovko: 21/40
25. Petra Podrug: 35/40
26. Ana Lončar: 39/40
 
Prof.dr. Robert Sullivan / Denis Kuzmanović, viši asistent

Studijske grupe