Metodika nastave engleskoga jezika, Glotodidaktika, Usvajanje drugog ili stranog jezika - rezultati ispita

Metodika nastave engleskoga jezika

Položili su: Martina Matić, Ana Primorac, Valentina Kordić (TP, AP F)

Glotodidaktika

Položili su: Neda Dodig, Nevenka Bošnjak (TP, AP F), Monika Vemić (TP, AP F), Dajana Rašić (TP, AP F), Anita Šutalo (TP, AP F)

Usvajanje drugog ili stranog jezika

Položili su: Anita Madunović, Ivona Milošević, Jana Jerković, Nikolina Herceg, Anja Zovko, Maja Mišković

Na dodatnu usmenu provjeru pozivaju se: Dajana Miletić, Glorija Rašić i Ante Ćurlin.

 

Poslijeispitne konzultacije i dodatna provjera u ponedjeljak,  28. 4. u 12:30.

Studijske grupe