Odabrane metode istraživanja u kogn. lingv. - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Odabrane metode istraživanja u kognitivnoj lingvistici položili su: 

1. Ana Barišić

2. Ivana Ljubas

3. Toni Majić

Finalne ocjene su unesene u ISS.

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc. 

Studijske grupe