OTIPEJ - rezultati ispita 28.9.

Pismeni ispit iz kolegija Odabrane teme iz povijesti engleskog jezika su položili:

1. Jerković Davor
2. Šantić Vinko

Ocjene se mogu pogledati u ISS-u.
Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.

Studijske grupe