Rezultati ispita drugog zimskog roka - prof. dr. I. Dankić

Uspješni su:
Uvod u lingvistički studij
Stela Vukosav
Dodatna usmena provjera i uvid u radove i konzultacije iz Uvoda u lingvistički studij održat će se u srijedu 22. 2. u 9 sati.
Usvajanje 2. ili stranog jezika 
Mate Pešorda, Monika Đotlo
Glotodidaktika
Magdalena Lončar (T?), Dolores Dragović (T?), Lea Rupe, Jelena Čuturić (T?)
Metodika nastave engleskog jezika
Vedrana Delić, Nikolina Vrljić (T?),  Anastasija Pavlović (T?), Gabrijela Sabelja
Uvid u radove i konzultacije za studente diplomskog studija su u srijedu 22. 2.  u 10 sati.
Postispitne konzultacije za sve studente također u utorak 28. 2. u 12 sati.

Studijske grupe