Rezultati ispita iz SEJ V i SEJ VI (asistentica D.Jurčić)

Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik V, održanog 29. 10. 2020., nitko nije položio.

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik VI, održanog 29. 10. 2020., položio je Ćavar, Miško.

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak 6. 11. 2020. u 10h.

 

Za uvid u radove javite se mailom asistentici (dijana.jurcich@gmail.com).

                                  

                                                             doc. dr. sc. Lidija Mustapić/ Dijana Jurčić, asist.

 

Studijske grupe