Rezultati ispita kod izv. prof. Ivane Grbavac, dr. sc.

Dana 28. 9. 2022. sljedeći studenti položili su ispit iz
- Fonetike i fonologije : Davor Jerković, Matea Nakić i Anamarija Bošnja.
- Sociolingvistike: Eva Dodig
- Semantike: Iva Šarić, Ana Juranić. 
Uvid u radove je u ponedjeljak 3. 10. u 12.00 sati. Ured 7.
prof. dr. sc Ivana Grbavac

Studijske grupe