Rezultati ispita kod prof.dr.sc. Ivone Šetka Čilić (13.2.2023.)

Dana 13.2.2023. godine ispit iz Britanske kulture i civilizacije položila je: Kristina Ćavar.

Ispit iz Morfologije položili su: Laura Jasak, Marijana Miloš, Korina Prlić, Ana-Marija Šego, Ivan Džeba, Matea Šarić i Marin Luka Brekalo.

Ispit iz Osnova konstrastivne lingvističke analize položile su: Petra Pejić, Stella Brkić i Nina Vasilj.

Završne ocjene su upisane u ISS.

prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe