Rezultati predroka iz ''Britanske kulture i civilizacije'' (26.1.2021.)

Ispit su položili sljedeći studenti:

 1. Matea Drinovac
 2. Mihaela Džono
 3. Andrea Galić
 4. Marcelo Milićević
 5. Ante Pavković
 6. Korina Prlić
 7. Marija Miloš
 8. Mateja Pehar
 9. Marijana Pejičić
 10. Nina Vasilj
 11. Marta Kalinić
 12. Ana Malekin
 13. Stipe Vekić
 14. Ana Nosić
 15. Antea Grgić
 16. Merijem Sušić
 17. Lucija Lončar
 18. Rebeka Strinić
 19. Rea Mijatović
 20. Željka Marković
 21. Patricia Gudelj
 22. Mila Knezović
 23. Marko Šušnjara
 24. Sara Obradović
 25. Matea Kozina
 26. Magdalena Mihalj
 27. Toni Vučić
 28. Iva Nikolić
 29. Marija Grbešić
 30. Josip Međugorac
 31. Adriana Ivana Čulin
 32. Josip Vidović
 33. Marino Andrić
 34. Kristina Marković
 35. Paula Oreč
 36. Andrea Kovač
 37. Lucija Mandić
 38. Zvonimir Penavić
 39. Lana Barbarić
 40. Antonela Vranješ
 41. Vanesa Krtalić

                             Prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe