Rezultati travanjskog roka kod prof. dr. Ivone Šetka Čilić (22.4.2024.)

Dana 22.4.20241. godine ispit iz kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'' položili su: Marin Dodig, Marko Rezo.

Istog dana ispit iz kolegija ''Morfologija engleskog jezika'' položio je Darko Marković.

prof.dr. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe