SEJ2 - rezultati prvog kolokvija

Prvi kolokvij iz kolegija Suvremeni engleski jezik 2 su položili:

 

 1. Atić Đana
 2. Ćavar Kristina
 3. Grgić Matea
 4. Grubišić Vinko
 5. Ivanković Iva
 6. Kuhar Iva
 7. Kukić Toma
 8. Medić Ana-Paola
 9. Opančar Korina
 10. Sablje Antonela
 11. Vištica Marin
 12. Vukojević Marijan

 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u vrijeme konzultacija.

 

 

Studijske grupe