Uvod u kognitivnu lingvistiku - rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz Uvoda u kognitivnu lingvistiku položili su:

1. Sara Katić

2. Mate Spajić - uvjetno

3. Antea Sulić

4. Nives Tošić

Finalne ocjene se mogu vidjeti u ISS-u.

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc. 

Studijske grupe